از تلاش برایمان صحبت کنید . برخی فکر می کنند ورود به عرصه هنر تنها با علاقه امکان پذیر است، چقدر این را قبول دارید؟
علاقه مسأله مهمی است، اما این علاقه نیازمند به آموزش، تلاش، تمرین، استقامت و خلاقیت دارد، اگر قرار باشد صرفا به خاطر علاقه هایمان به جایی برسیم، اکنون هیچ آدم موفقی نداشتیم، به هر حال بسیاری از دوستان بنده طی سالیان بسیار در این عرصه وارد شدند، علاقه هم داشتند اما چون تلاش نکردند و هنر صرفا برایشان یک تفریح به حساب می آمد، خیلی زود هم از میدان خارج شدند.
نوجوانان ما باید دقت داشته باشند که رسیدن هنر برای مشهور شدن و عکس یادگاری گرفتن نیست، هنر وظیفه سنگینی است که هر هنرمند را موظف می کند تا در این راه تا پای جان مایه بگذارد، هنر در تعریف انقلاب اسلامی جلوه ای دیگر دارد و به گفته امام خمینی (ره):«هنرمندان ما تنها زمانی میتوانند بیدغدغه کوله بار مسئولیت و امانتشان را زمین بگذارند که مطمئن باشند مردمشان بدون اتکا به غیر، تنها و تنها در چهارچوب مکتبشان، به حیات جاویدان رسیدهاند.»
وقتی این هنر برای مردم بی معنا و بی کارکرد باشد، آیا هنرمند به وظیفه خود درست عمل کرده است؟ بدون شک خیر، پس باید در این راه رسالت خودمان را فراموش نکنیم.