اولین دوره همایش نقش نوجوانان در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی