طبق اعلام شورای مرکزی جشنواره هدف،انتشار آثار تبلیغاتی جشنواره و شروع فعالیت جشنواره در شبکه های اجتماعی از 16 خرداد آغاز می شود.
پوستر،تیزر،فیلم در گذشته،صفحه اینستاگرام و تلگرام،مسابقه سلفی،آیتم گزارشگر جشنواره ازجمله این اقدامات و فعالیت هاست.